Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011

To me you're like a growing addiction that I can't deny...

But did you know,
That when it snows,
My eyes become large and
The light that you shine can be seen...
To me you're like a growing addiction that I can't deny.
Won't you tell me is that healthy, baby?
....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου